ATTAC és un moviment internacional de ciutadans pel control democràtic dels mercats financers i les seves institucions

Nascut a partir d’una iniciativa del Director de «Le Monde Diplomatique», l’any 1998, ATTAC és un moviment de ciutadans, preocupats pels afers col·lectius i per trobar-los solució.

¿Què pretén ATTAC?

La finalitat d’ATTAC és tornar el poder als ciutadans.

El futur dels pobles i dels ciutadans es decideix en fòrums internacionals als quals només hi poden assistir els grupos d’interés dels opulents i els especuladors. A causa d’això, el progés només afavoreix la minoria que ha establert les regles del joc. La immensa majoria de la gent pateix les angoixes de la inseguretat, el risc, la precarietat i l’atur.

Segons el Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament actualment les «10 perso-nes més opulentes tenen una riquesa equivalent a la producció de 50 països, i els 447 més rics sumen una fortuna més gran que l’ingrés anual de la meitat de la humanitat.

No es tracta, com volen fer-nos creue, d’una evolució «inevitable», sinó de les regles del joc imposades per les organitzacions i els grups mundials del poder econòmic. Aquests grups no fan sinó parlar a favor de la liberalització i la desregulació, i en contra de les preocupacions ecològiques i la societat del benestar. Tanmateix, també exigeixen sòl edi-ficable de franc, subvencions, beneficis fiscals i privilegis de tota mena. Denigren l’Estat del benestar tot titllant-lo «d’Estat assistencial», perquè ells només afavoreixen «l’assistencialisme» als opulents.

Per fer tot això, han desposseit els ciutadans del seu dret a decidir el seu futur, i fins i tot a estar informats, per la qual cosa fan servir, sobretot, dos instruments:

 • Organismes internacionals, que estan tan allunyats dels ciutadans com propers als grups d’interés, només cal veure el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, i la mateixa Unió Europea, amb el seu preocupant dèficit democràrtic.
 • Tractats amb clàusules secretes (El Tractat de Lliure Comerç, entre Mèxic, EUA i Canadà, o la Ronda del Mil·leni de la Organització Mundial del Comerç) i acords fets d’amagat dels ciutadans (com el temporalment fracassat Acord Multilateral d’Inversions, que atorgaría tots els drets als inversors i imposaria tots els deures als Estats i als seus ciutadans, implantant així el totalitarisme econòmic). Els acords del AGCS que pretén privatitzar tots els serveis públics.

Són els ciutadans qui, d’una manera lliure i responsable, han de decidir sobre el seu destí. D’aquesta convicció profundament democràtica neix ATTAC.

 ¿Quins objectius proposa ATTAC?

 • Establir mecanismes democràtics de regulació i control dels mercats i del sistema financer internacional.
 • Impulsar i enfortir una opinió pública mundial independent, activa i ben informada.

No és acceptable, ni just, i no pot tenir cap futur el fet que per afermar i incrementar el poder i la riquesa d’una ínfima minoria, s’imposi la destrucció de la natura, i es gene-ralitzi la misèria, el risc i la inseguretat per a la gran majoria.

ATTAC planteja com a mesures de control democràtic:

 • Gravar amb l’impost conegut com Taxa Tobin les transaccions especulatives en els mercats de divises.
 • Suprimir los paradisos fiscals.
 • Anul·lar el Deute Extern dels països pobres.

ATTAC col·labora amb d’altes moviments, amb xarxes socials i amb publicacions (com el mateix Le Monde Díplomatique) per aconseguir els seus objectius. Al món ja en són milers els que s’han unit a ATTAC i participen en xarxes i grups d’informació, d’estudi i debat, i en campanyes nacionals i internacionals. Alló que ATTAC es proposa combatre, la dictadura dels mercats, és a l’origen de gairabé tots els problemes actuals: la destrucció del planeta i les cultures, el Deute Extern, la inseguretat personal i col·lectiva, i els conflictes entre els po-bles.

Els resutats assolits fins ara són engrescadors. La simple publicació de les condicions dicta-torials de l’Acord Multitateral d’Inversions, o les movilitzacions contra la Ronda del Mil·leni de la OMC a Seattle, han paralitzat algunes de les iniciatives més agressives dels poders eco-nòmics mundials.

Però resta gairebé tot per fer. Cal seguir vigilants, mobilitzar-se en el moment oportú i enfortit el desenvolupament d’una opinió pública mundial, tal com diu el President i cofundador d’Attac-França, Bernard Cassen, ATTAC és un moviment d’educació popular orientat cap a l’acció.

Es tracta simplement de reapropiar-nos, tots units, del futur del nostre món.  Que res del que ens afecti es faci sense el nostre consentiment.

SENYES D’IDENTITAT

 1. ATTAC és un MOVIMENT INTERNACIONAL de CIUTADANS, preocupats per les tràgiques conseqüències de la globalització (atur, exclusió, misèria,…)
 2. Qualsevol persona, independentment de la seva ideologia, pensament, origen social, etc., pot ser membre d’ATTAC (Preàmbul).
 3. Com a moviment de ciutadans, la raó de ser de l’organització és la PARTICIPACIÓ de tots els associats en igualtat de condicions i sense privilegis de cap mena.
 4. No som cap partit polític, ni una ONG.
 5. Dins d’ATTAC:
  1. NINGÚ REP cap remuneració per les seves activitats (article 5 dels Estatuts)
  2. Els òrgans de participació directa dels socis són, a més a més de l’Assemblea General, les Comissions Sectorials, les Agrupacions locals i les Agrupacions en Xarxa (article 6)
  3. Els càrrecs electes són de DURADA LIMITADA (article 7)
  4. Les decisions es prenen a les Assemblees (article 10)
 6. Per assegurar la nostra INDEPENDÈNCIA, NO S’ADMETEN SUBVENCIONS de cap institució pública o privada, i basem la financiació en les QUOTES i aportacions dels socis (article 13)
 7. Finalment, rebutgem la violència com a mètode per a solucionar els conflictes (article 18)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *