Escenari energètic i transició ecosocial

Xerrades-debat
Escenari energètic i transició ecosocial

A les 18:30 h per streaming

12 gener de 2022
1.- Límits materials del planeta: Necessitat d’una transició material
La tecnologia i la producció d’objectes ja requereixen gairebé tots els elements de la taula periòdica i la demanda està limitada per l’escassetat d’uns quants elements, però fonamentals per a la fabricació de les tecnologies actuals en un planeta finit. A més, les escombraries tecnològiques creixen essent difícil, per no dir impossible, reciclar-les.
A càrrec de: Alicia Valero, professora de la Universitat de Zaragoza i directora del grup de Ecologia Industrial en el Institut CIRCE
Enllaç videoconferència: https://youtu.be/Kr6uzTPN34s

 

2 de febrer de 2022
2.- Les energies renovables poden substituir les energies fòssils?
Les energies fòssils, ja en el pic d’extracció, tenen el problema, entre d’altres, de produir gasos d’efecte hivernacle. Es planteja la possibilitat de substituir les energies fòssils per altres tipus d’energies que no tinguin la problemàtica que aquestes tenen.
En aquesta xerrada ens plantegem si les energies renovables poden arribar a substituir tots els usos actuals de l’energia fòssil o si, per contra, hi ha alguns aspectes que aquestes energies alternatives no puguin suplir.
A càrrec de: Antonio Turiel, doctor en Física Teòrica per la UNAM i científic titular a l’ institut de Ciències del Mar del CSIC
Enllaç videoconferència: https://youtu.be/tk2R8sfSlQU

 

23 de febrer de 2022
3.- Hidrogen verd: paper central en la descarbonització?
L’hidrogen es pot obtenir per diversos mètodes a partir de diversos procediments amb més o menys emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) i contaminants. Se’ns diu que l’hidrogen verd és un combustible alternatiu que pot solucionar els problemes i desafiaments que planteja la descarbonització i per això se’n promociona l’ús amb diversos fulls de ruta i projectes finançats amb recursos tant públics com privats.
En aquesta xerrada ens plantegem si l’hidrogen verd pot ser efectivament un combustible que serveixi per descarbonitzar l’economia, quins problemes tècnics comporta, la seva eficiència energètica etc. així com comentar alguns dels projectes concrets.
A càrrec de: Josep Nualart, Investigador en energia i clima de l’Observatori del Deute a la Globalització (ODG), Màster Ciència i Tecnologia de la UPC
Enllaç videoconferència: https://youtu.be/Q5m0fhk_X80

 

16 de març de 2022
4.- Mobilitats en la transició ecosocial
La mobilitat de persones i mercaderies és un pilar bàsic de l’economia globalitzada actual. El desplaçament creixent a distàncies cada vegada més llargues i a més velocitat exigeix, per dur-la a la pràctica, enormes quantitats d’energia i materials, a més de costoses inversions en infraestructures.
La qüestió és, davant l’arribada del pic d’energies fòssils, si és possible continuar mantenint el nivell de transport al que hem arribat actualment o per contra plantejar altres formes de vida i economia més local. Exemplificarem en dos tipus de mobilitats, d’una banda el cotxe elèctric com a transport electrificable i de l’altra l’aviació i la marina mercant com un transport no electrificable.
Les conseqüències seran evidents en infraestructures, com ara ports i aeroports, i en sectors econòmics com el turisme.
A càrrec:Luis González Reyes, doctor en Químiques, membre d’Ecologistes en Acció i de Garúa S. Coop. Mad.
Enllaç videoconferència: https://youtu.be/YcZjG5-Rl-Y

31 de març de 2022
5.- Necessitat d’una planificació justa adequada de la transició energètica
Davant de l’escenari de futur, amb les previsions de crisi climàtica i energètica, cal una planificació democràtica adequada que garanteixi una justícia social i una autèntica transició ecològica.
A càrrec de:Manuel Casal Lodeiro activista i divulgador, coordinador de l’Instituto Resilencia, autor de ‘Nosotros, los detritívoros’ i  ‘La izquierda ante el colapso de la civilización’ i Coordinador de la ‘Guía para el descenso energético’
Enllaç videoconferència: https://youtu.be/pgfkCuz8T0I

 

 

 

 

Check Also

El G20 debatirá un impuesto mínimo global a los milmillonarios para recaudar 250.000 millones de dólares

El G20 debatirá un impuesto mínimo global a los milmillonarios para recaudar 250.000 millones de dólares

El Gobierno de Brasil ha encargado un informe sobre su diseño y lo llevará a …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *